ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


 

Η προσφορά Εκπαίδευσης smeSpire

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του smeSpire περιλαμβάνει ενότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη του δικτύου smeSpire ευέλικτα. Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του smeSpire συνάδουν με τις ανάγκες διαφόρων ομάδων επαγγελματιών που ασχολούνται με την εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE.

Τα μέλη του δικτύου smeSpire μπορούν να:

  Ακολουθήσουν τις ενότητες που αντιστοιχούν στις μαθησιακές διαδρομές που προτείνονται από το Έργο smeSpire για τα τρία είδη Επαγγελματιών, που προσδιορίζονται παρακάτω:

INSPIRE για μη τεχνικούς εμπειρογνωμόνες (διευθυντές) | κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες
 • Η γνώση των εννοιών και των συστατικών μελών μιας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (SDI – Spatial Data Infrastructure)
 • Γνώση του Νομικού Πλαίσιου της Οδηγίας INSPIRE (Oδηγία, Eφαρμοστικοί Κανόνες (IR – Implementing Rules))
 • Γνώση των βασικών απαιτήσεων των Εφαρμοστικών Κανονισμών
 • Γνώση ή εμπειρία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας INSPIRE όσο αφορά την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
 • Γνώση ή εμπειρία με την εκτίμηση κόστους/οφέλους
 • Γνώση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πληροφορίες τουΔημόσιου Τομέα (PSI)
INSPIRE για τεχνικούς εμπειρογνώμονες | κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες
 • Απόκτηση εμπειρίας για την ανάπτυξη ή τη χρήση γεω- προτύπων (OGC, ISO / TC 211, CEN / TC 287)
 • Γνώση του IR και των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τα μεταδεδομένα
 • Απόκτηση εμπειρίας με τη δημιουργία των μεταδεδομένων της Οδηγίας INSPIRE για χωρικά δεδομένα
 • Γνώση του εννοιολογικού πλαισίου του INSPIRE για την μοντελοποίηση δεδομένων
 • Γνώση των βασικών απαιτήσεων για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων
 • Γνώση του IR για τις προδιαγραφές δεδομένων
 • Απόκτηση εμπειρίας με τη μετατροπή δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές των δεδομένων INSPIRE (UML INSPIRE Profile / GML application schema)
 • Γνώση ή εμπειρία με τα εργαλεία επιβεβαίωσης της διαλειτουργικότητας και των δοκιμών συμμόρφωσης INSPIRE
ΙNSPIRE για τεχνικούς εμπειρογνώμονες (υπηρεσίες δικτύων) | κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες
 • Απόκτηση εμπειρίας για την ανάπτυξη ή τη χρήση γεω-πρότυπων (OGC, ISO / TC 211, CEN / TC 287, W3C, OASIS)
 • Γνώση του IR και των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τα μεταδεδομένα
 • Απόκτηση εμπειρίας με τη δημιουργία και τη συντήρηση των μεταδεδομένων INSPIRE για υπηρεσίες δικτύου
 • Γνώση του IR και των τεχνικών κατευθυντήριων όσο αφορά τις υπηρεσίες δικτύου
 • Γνώση ή εμπειρία για τις Aρχιτεκτονικές με γνώμονα τις Yπηρεσίες (Service Oriented Architecture)
 • Γνώση ή εμπειρία με τις Αρχιτεκτονικές με γνώμονα τους Πόρους (Resource Oriented Architecture)
 • Γνώση ή εμπειρία με έλεγχο ταυτότητας και πρόσβασης (ασφάλεια των υπηρεσιών)
 • Γνώση του Πλαισίου SOAP INSPIRE για υπηρεσίες δικτύων (Network Services)
 • Γνώση ή εμπειρία με τα εργαλεία για την επικύρωση της διαλειτουργικότητας και των δοκιμών συμμόρφωσης INSPIRE
 • Γνώση ή εμπειρία με καινοτόμες τεχνολογίες (ενεργοποίηση αισθητήρα διαδικτύου, ενισχυμένη πραγματικότητας (augmented reality), Ι.Ε.Κ., σημασιολογικό ιστό συνδεδεμένων δεδομένων κ.ο.κ)

   Φτιάξτε τις δικές σας εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης για να συμπληρώσετε τις δικές σας δεξιότητες και να καλύψετε τα κενά των γνώσεων σας, επιλέγοντας τις ενότητες που θέλετε από τους παρακάτω καταλόγους.


Δεν είστε ακόμη μέλος? Γίνετε μέλος του Δικτύου smeSpire και αποκτήστε πρόσβαση στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και στις Ενότητες Κατάρτισης. Ήδη μέλος του δικτύου? Σύνδεθείτε με την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.
Εγγραφείτε στο SMESPIRE ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (στα αγγλικά)

 

Τα μονοπάτια μάθησης του smeSpire

Κάθε Ενότητα Κατάρτισης που περιλαμβάνεται στην Πλατφόρμα έχει ένα σύνολο μεταδεδομένων, που υποστηρίζουν τους χρήστες για να επιλέξουν/χτίσουν τα μονοπάτια μάθησης/κατάρτισης.
Οι Ενότητες Κατάρτισης είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, αλλά τα μεταδεδομένα είναι διαθέσιμα στα Ελληνικά. Επιπρόσθετες Ενότητες, θα είναι διαθέσιμες σύντομα. Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας για να ενημερώνεστε!

Κάντε κλικ στο όνομα της Ενότητας Κατάρτισης για πρόσβαση στα σχετικά μεταδεδομένα στα Ελληνικά.


Όνομα Ενότητας INSPIRE μη τεχνικών εμπειρογνωμόνων (Διεύθυνση) INSPIRE τεχνικών εμπειρογνωμόνων (Χωρικά Δεδομένα) INSPIRE τεχνικών εμπειρογνωμόνων (Υπηρεσίες Δικτύων)
   
englishΕισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE
   
englishΠεραιτέρω εμβάθυνση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE
   
englishΕισαγωγή στα κόστη και τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες/δυνατότητες που δημιουργεί η Οδηγία.
   
english Εισαγωγή και επισκόπηση των Τεχνολογικών Γεωχωρικών Τάσεων και των πιθανών ευκαιριών/οφέλων για τις επιχειρήσεις γεωπληροφορικής
   
englishΒασικές γνώσεις για την ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE
   
englishΒασικά χαρακτηριστικά των Προδιαγραφών Δεδομένων για την Οδηγία INSPIRE
   
englishINSPIRE Data Specifications advanced
   
englishΔιαδικασία εναρμόνισης δεδομένων και μεταδεδομένων
   
englishΜεταδεδομένα και επικύρωση των δεδομένων για την Οδηγία INSPIRE
   
englishΠαραδείγματα Μετασχηματισμού Δεδομένων
   
englishΠώς να δημοσιεύετε τα δεδομένα ως συσχετιζόμενα δεδομένα
   
englishΕισαγωγή στην ενεργοποίηση διαδικτυακών αισθητήρων (Sensor Web Enablement)
   
englishΕισαγωγή στη Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών – BPMN
   
englishΒασικές έννοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE (Υπηρεσίες Δικτύων, Network Services)
   
englishΠροχωρημένες έννοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE (Υπηρεσίες Δικτύων, Network Services)
   
englishΚαινοτόμες λύσεις όσον αφορά την Πληροφορική Νέφους (Cloud Computing)
   
englishIntroduction to Linked Data