ŠKOLENIA


 

smeSpire Platforma Školení

SmeSpire Platforma Školení obsahuje moduly, ktoré môžu byť použité členmi siete smeSpire veľmi pružne, súvisle z osnov odborného vzdelávania vyvinuté smeSpire a sú založené na sérii pracovných profilov a podnikových procesov súvisiacich s INSPIRE implementáciou.

Členovia siete smeSpire môžu:

 Postupovať podľa modulov zodpovedajúcich vzdelávacím postupom navrhnutých smeSpire pre tri profesijné profily, ktoré sú vymedzené nižšie:

INSPIRE riadiaci pracovníci (manažment) | Kliknite pre viac informácií
 • Znalosti pojmov a zložiek SDI
 • Znalosti INSPIRE právneho rámca (smernica, implementačné pravidlá)
 • Znalosti hlavných požiadaviek implementačných pravidiel
 • Znalosti a skúsenosti s monitoringom INSPIRE a požiadaviek na podávanie správ
 • Znalosti a skúsenosti s nákladmi / hodnotenie prínosov
 • Znalosť európskej smernice PSI
INSPIRE experti na priestorové údaje | Kliknite pre viac informácií
 • Skúsenosti s vývojom alebo využitím geo-noriem (OGC, ISO / TC 211, CEN / TC 287)
 • Znalosti implementačných pravidiel a technických usmernení pre metadáta
 • Skúsenosti s tvorbou INSPIRE metadát priestorových údajov
 • Znalosti INSPIRE koncepčného rámca pre modelovanie dát
 • Znalosti hlavných požiadaviek na interoperabilitu dát
 • Znalosti implementačných pravidiel pre dátové špecifikácie
 • Skúsenosti s transformáciou dát pomocou dátových špecifikácií INSPIRE (UML INSPIRE profil / GML aplikačné schémy)
 • Znalosti a skúsenosti s nástrojmi na overenie interoperability a INSPIRE konformity
INSPIRE experti na sieťové služby | Kliknite pre viac informácií
 • Skúsenosti s vývojom alebo využitím geo-noriem (OGC, ISO / TC 211, CEN / TC 287, W3C, OASIS)
 • Znalosti implementačných pravidiel a technických usmernení pre metadáta
 • Skúsenosti s tvorbou a údržbou INSPIRE metadát pre sieťové služby
 • Znalosti implementačných pravidiel a technických usmernení pre sieťové služby
 • Znalosti a skúsenosti s aktualizáciou SOA architektúry
 • Znalosti a skúsenosti s “Resource Oriented architecture”
 • Znalosti a skúsenosti s riadením overovania a riadením prístupov (bezpečnostné služby)
 • Znalosti INSPIRE sieťových služieb SOAP rámca
 • Znalosti a skúsenosti s nástrojmi na overenie interoperability a INSPIRE konformity
 • Znalosti a skúsenosti s inovatívnymi technológiami (Sensor Web Enablement (SWE), rozšírená realita, VGI, sémantický web prepojených dát…)

   Zostavte ich vlastný prispôsobený postup vzdelávania, pre doplnenie ich zručností a znalostných medzier, výberom modulov v zozname nižšie.


Ešte nie ste členom? Pripojte sa k Sieti smeSpire pre prístup k Vzdelávacím Modulom. Už ste členom siete? Prihláste sa k e-learning platforme. Naučte sa, ako pristupovať k školiacim materiálom
REGISTRÁCIA SMESPIRE PRÍSTUP KU ŠKOLENIAM UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (v angličtine)

 

SmeSpire možnosti vzdelávania

Každý modul obsiahnutý vo vzdelávacej platforme má sadu metadát, ktoré podporujú užívateľom vybrať si / vytvoriť vzdelávacie postupy. Kurzy sú k dispozícii v angličtine, ale metadáta sú dostupné v slovenskom jazyku.
Doplnkové moduly, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji, budú čoskoro k dispozícii. Pridajte sa k odoberaniu noviniek sú aktualizované! 

Kliknutím na názov modulu pre prístup k súvisiacim metadátam v slovenskom jazyku.


Názov modulu INSPIRE riadiaci pracovníci (manažment) INSPIRE experti na priestorové údaje INSPIRE experti na sieťové služby
   
englishÚvod do INSPIRE
   
englishINSPIRE pre pokročilých
   
englishÚvod do nákladov / prínosov INSPIRE a možných príležitostí
   
english Úvod do prehľadu technologických geopriestorových trendov a potenciálnych príležitostí / prínosy pre trh geo-informačných a komunikačných technológií
   
englishZáklady INSPIRE zdieľanie dát a služieb
   
englishZáklady INSPIRE dátových špecifikácií
   
englishINSPIRE Data Specifications advanced
   
englishPostupy pre harmonizáciu dát a metadát
   
englishValidácia metadát a dát pre INSPIRE
   
englishPríklad Transformácie Dát
   
englishHands-on školenia: ako publikovať dáta ako prepojené dáta – Linked data
   
englishÚvod do Sensor Web Enablement
   
englishÚvod do podnikových procesov modelovania – BPMN
   
englishZáklady INSPIRE sieťových služieb
   
englishINSPIRE Sieťové služby pre pokročilých
   
englishInovatívne riešenie Cloud Computing
   
englishIntroduction to Linked Data