TRAINING


 

Postupy pro harmonizaci dat a metadat 

 

 

Zdroj
Předchozí verze tohoto tréninkového modulu byly vytvořeny v rámci projektů NatureSDIplus (www.nature-sdi.eu) v r. 2010 a smeSpire (http://www.smespire.eu/) v r. 2013.
Vlastnictví
Autoři: Giacomo Martirano, Fabio Vinci, Stefania Morrone (EPSILON ITALIA). Materiál je poskytován pod licencí Creative Commons Attribution Share-Alike License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt

Tento samovzdělávací kurz obsahuje základní přehled postupů používaných pro transformaci heterogenních zdrojových datových sad a metadat podle odpovídajících cílových schémat INSPIRE.

Dále přibližuje principy harmonizace dat a metadat podle INSPIRE a popisuje potřebné kroky harmonizačního procesu.

Kurz vysvětluje, jak analyzovat datové modely (zdrojové a cílové) a jak využívat přiřazovací tabulky při převodu mezi zdrojovými daty a prvky cílových schémat INSPIRE. Rovněž poskytuje vybrané transformační nástroje a pomáhá vybrat z nich ten nejvhodnější.

Kurz představuje základní principy validace jako nezbytný krok ke kontrole či dosažení souladu harmonizovaných dat nebo metadat s odpovídajícími specifikacemi.

Praktické příklady transformace a validace jsou obsaženy v kurzech LINKVIT “Remodelace dat: Praktické zkušenosti” a “Validace metadat and dat pro INSPIRE”.

Struktura
  1. Principy harmonizace dat a metadat
  2. Zdrojové a cílové datové modely
  3. Přiřazovací tabulky
  4. Transformace dat a metadat
  5. Principy validace dat a metadat
Získané dovednosti, znalosti
Po absolvování kurzu bude jeho účastník schopen určit a popsat potřebné kroky pro harmonizaci dat a metadat, identifikovat příslušné nařízení nebo návody potřebné pro harmonizaci, určit vhodný transformační nástroj a vyhodnotit komplexnost celého procesu harmonizace dat či metadat.
Zamýšlené publikum

Specialisté v oblasti GIS a ICT, kteří chtějí porozumět principům harmonizace INSPIRE.

Netechničtí pracovníci z organizace, která bude INSPIRE implementovat.

Předpoklady
Základní znalost směrnice INSPIRE.
Jazyk
Angličtina
Formát
Dokumenty ve formátu PDF, prezentace, přednášky na webu. Jedná se o samovzdělávací kurz.
Očekávaná pracovní zátěž
2 hodiny