TRAINING


 

Validace metadat and dat pro INSPIRE

 

 

Zdroj
Předchozí verze tohoto tréninkového modulu byly vytvořeny v rámci projektů smeSpire (http://www.smespire.eu/) v r. 2013.
Vlastnictví
Autoři: Giacomo Martirano, Fabio Vinci, Stefania Morrone (EPSILON ITALIA). Materiál je poskytován pod licencí Creative Commons Attribution Share-Alike License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt

Samovzdělávací kurs obsahuje příklady validace metadat a dat oproti příslušným implementačním pravidlům a technickým pokynům INSPIRE.

Za pomoci různých nástrojů jsou zde uvedeny příklady, jak validovat existující metadata nebo vytvořit metadata v souladu s implementačními pravidly INSPIRE pro metadata (Nařízení Evropské komise č. 1205/2008).

Rovněž jsou zde uvedeny příklady na zahrnutí šesti dalších prvků metadat pro interoperabilitu, požadovaných podle implementačních pravidel INSPIRE pro interoperabilitu prostorových dat a služeb (Nařízení Evropské komise č. 1089/2010).

Kurs rovněž představuje způsob hodnocení stupně souladu s požadavky Nařízení Evropské komise č. 1089/2010 pro datové sady ve formátu GML ve vztahu k tématům příloh II a III.

Soulad je hodnocen prostřednictvím spustitelné testovací sady (Executable Test Suite, ETS), kterou je myšlena fyzická implementace abstraktních testovací sad (Abstract Test Suite, ATS), definovaných v příloze A datových specifikací.

Struktura
  1. Validace “vyhledávání metadat”
  2. Validace “metadat pro interoperabilitu”
  3. Validace dat: Od ATS k ETS
Získané dovednosti, znalosti
Po absolvování kurzu bude jeho účastník schopen validovat existující metadata, vytvářet a validovat metadata v souladu s INSPIRE a hodnotit soulad datové sady INSPIRE ve formátu GML.
Zamýšlené publikum
Specialisté v oblasti GIS a ICT, kteří budou validovat svá metadata a datové sady podle požadavků INSPIRE.
Předpoklady

Základní znalost INSPIRE.

Kurz LINKVIT “Postupy pro harmonizaci dat a metadat”.

Jazyk
Angličtina
Formát
Dokumenty ve formátu PDF, prezentace, přednášky na webu. Jedná se o samovzdělávací kurz.
Očekávaná pracovní zátěž
2 hodiny