TRAINING


 

Úvod do možností senzorového webu

 

 

Zdroj
Tento školící materiál byl vytvořen v rámci projektu smeSpire v r. 2014 (http://www.smespire.eu/).
Vlastnictví
Autor: Simon Jirka (52°North). Materiál je poskytován pod licencí Creative Commons Attribution Share-Alike License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). 
Abstrakt
V současnosti existují stovky milionů senzorů připojených k internetu na Zemi i kolem ní, přičemž jejich počet stále rychleji roste. Tyto senzory sbírají v reálném čase data od měření kvality ovzduší speciálními přístroji až po pohyb lidí prostřednictvím mobilních zařízení. Klíčovým požadavkem pro sdělování informací o senzorech a datech, která poskytují, a pro porovnání a kombinování dat z různých senzorů je standardizace. Standard OGC Sensor Web Enablement (SWE) požadavek splňuje a umožňuje integrovat požadované informace do tisíců aplikací založených na prostorových datech, která využívají jiné standardy OGC, např. implementaci síťových služeb INSPIRE. V kurzu jsou diskutovány základní principy OGC Sensor Web Enablement a standardy pro modelování a kódování dat z měření a metadat senzorů. Jednotlivé sekce rovněž řeší webové služby poskytující přístup k datům z pozorování, kontrolu senzorů a upozornění na události a diskutuje typické aplikační scénáře pro technologii senzorového webu a různé přístupy pro rozvoj systémů senzorového webu. Pro ukázku propojení se senzorovou pozorovací službou OGC jsou připravena praktická cvičení.
Struktura

Kurz se skládá z následujících částí:

1. Principy OGC Sensor Web Enablement: Motivace, základní součásti a architektura

2. Standardy pro modelování a kódování měřených dat (OGC Observations and Measurements) a pro metadata senzoru (OGC SensorML)

3. Webové služby pro poskytnutí přístupu k datům z pozorování (OGC Sensor Observation Service), kontrolu senzorů (OGC Sensor Planning Service) a upozornění na události (OGC Sensor Event Service)

4. Typické aplikační scénáře pro technologii senzorového webu

5. Přístupy k zavedení systémů senzorového webu

6. Propojení se službou senzorového pozorování OGC (praktické cvičení) 

Získané dovednosti, znalosti

Po absolvování kurzu bude jeho účastník schopen:

  • Identifikovat a popsat základní vlastnosti architektury OGC SWE
  • Identifikovat a popsat specifika modelování a kódování dat z pozorování a metadat senzoru i senzorového systému
  • Identifikovat a popsat aplikační scénáře, ve kterých rámec OGC SWE pomáhá řešit konkrétní požadavky a problémy
  • Používat rozhraní služby SWE
Zamýšlené publikum
Kurz je určen pro všechny, kteří poskytují a mění data z pozorování interoperabilním způsobem. Praktická část kurzu je zaměřena na technické experty. Obecně je ale seminář určen pro pracovníky na rozhodujících pozicích a zainteresované pracovníky, které zajímá pozadí myšlenky senzorového webu (tzn. jak zpracovávat data z pozorování a senzorů v prostředí infrastruktur prostorových dat). 
Předpoklady
Doporučená je obecná znalost konceptu infrastruktur prostorových dat. Zkušenost se standardy OGC je užitečná, ne však nezbytná.
Jazyk
Angličtina
Formát
Prezentace a praktické cvičení (pro cvičení bude využita část živého DVD OSGeo http://live.osgeo.org/en/overview/overview.html).
Očekávaná pracovní zátěž
Předpokládaná doba trvání kurzu je 10 hodin.