TRAINING


 

Úvod do modelování obchodních procesů (Business Process Modelling)

 

 

Zdroj
Tento vzdělávací modul byl vyvinut v rámci projektu smeSpire v roce 2013 (http://www.smespire.eu/).
Vlastnictví
Autor:  Monique Snoeck ( Research Center for Management Informatics – KU Leuven). Materiál je k dispozici pod “Creative Commons Attribution Share-Alike” licencí  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt

Implementace směrnice INSPIRE zahrnuje různé obchodní procesy, které mohou být identifikovány pomocí směrnici INSPIRE a prováděcích pravidel, např. BP monitoring a reporting: reportování indikátorů. Modelování obchodních procesů pomáhá lépe pochopit, monitorovat a zlepšit události, rozhodnutí a činnosti, které jsou součástí INSPIRE.

Tento modul se zabývá definováním obchodních procesů a jejich výsledků; identifikací obchodních procesů a sledováním obchodních činností; identifikaci základních prvků procesu a modelováním prostředků.

Dále se modul zaměřuje na to, jak aplikovat zápis modelování obchodních procesů na různé příklady a cvičení a také se zabývá pokročilými koncepty řízení obchodních procesů (Business Process Management)).

Výukový materiál se skládá z prezentací, podkladů a webových přednášek. Modul je samo vzdělávací.

Struktura

Tento seminář obsahuje následující částí:

  1. Co je obchodní proces
  2. Co je řízení obchodního procesu (Business Process Management)
  3. Zápis modelu obchodního procesu (Business Process Modelling Notation)
Získané dovednosti, znalosti
Po nabízeném školení bude účastník schopen umístit a pochopit roli modelování obchodních procesů v obecné oblasti řízení obchodních procesů; identifikovat obchodní procesy a jejich hlavní součásti; vytvořit na vysoké úrovni procesní diagramy za použití BPMN zápisu (znalost základních BPMN-zápis a používání událostí).
Zamýšlené publikum
Tento seminář se zaměřuje na lidi se zájmem o IT a související aspekty. Seminář bude zaměřen z netechnického hlediska. Nicméně obecná znalost informačních systémů a zájem o architekturu informačních systémů se doporučuje jako předchozí znalosti, aby bylo možné následovat tento kurz.
Předpoklady
Žádné předpoklady nejsou nutné pro tento modul.
Jazyk
Angličtina
Formát
PDF dokumenty, prezentace, webové přednášky. Tento modul je samo vzdělávací.
Očekávaná pracovní zátěž
Očekávaná pracovní zátěž je 4 hodiny.