AINING


 

Základní přehled technologických trendů prostorových dat a možné příležitosti a přínosy pro trh geo-ICT

 

 

Zdroj
Tento školící materiál byl vytvořen v rámci projektu smeSpire v r. 2014 (http://www.smespire.eu/).
Vlastnictví
Autor: Danny Vandenbroucke, KU Leuven. Materiál je poskytován pod licencí Creative Commons Attribution Share-Alike License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt
Geoprostorové technologie jsou vyzývanou a stále se vyvíjející oblastí. Následující kurz přibližuje nejnovější trendy v tomto oboru. Z konkrétních témat budou představena zejména rozšířená realita, linked data, dobrovolnictví v oblasti geografických informací, otevřená data a nástroje, možnosti senzorového webu, integrace prostorových dat a služeb do procesů e-governmentu a mnoho dalších. Kurz zároveň představuje, jak mohou firmy z oblasti geo-ICT tyto trendy využívat pro vývoj nových produktů a služeb a dosáhnout významných přínosů. 
Struktura

Kurz se skládá z následujících částí:

1. Technologické trendy prostorových dat

2. Možné příležitosti a přínosy pro trh geo-ICT

Získané dovednosti, znalosti
Po absolvování kurzu bude jeho účastník schopen popsat a shrnout hlavní technologické trendy v oblasti prostorových dat a popsat včetně příkladů možné příležitosti a přínosy pro trh geo-ICT. 
Zamýšlené publikum
Tento kurz je zaměřen na zástupce malých a středních podniků (technické i netechnické odborníky). 
Předpoklady
Pro absolvovaný tohoto kurzu nejsou nutné žádné předpoklady. 
Jazyk
Angličtina 
Formát
Dokumenty ve formátu PDF, prezentace. Jedná se o samovzdělávací kurz.
Očekávaná pracovní zátěž
Předpokládaná doba trvání kurzu jsou 3 hodiny.