TRAINING


 

INSPIRE pro pokročilé 

 

 

Zdroj
Tento školící materiál byl vytvořen v rámci projektu smeSpire v r. 2014 (http://www.smespire.eu/).
Vlastnictví
Autor: Glenn Vancauwenberghe – KU Leuven. Materiál je poskytován pod licencí Creative Commons Attribution Share-Alike License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). 
Abstrakt

Členské státy začali implementovat směrnici INSPIRE v roce 2007. Od té doby bylo prostřednictvím evropských, národních a tématických geoportálů zpřístupněno více než 250 000 prostorových dat a síťových služeb. Přesto však zahrnutí síťových služeb INSPIRE do každodenních obchodních procesů zůstává výzvou. Existuje mnoho příkladů využití geografických informací v oblasti e-governmentu, kde proběhla řada jeho interakcí s občany, obchodem i vládním sektorem samotným. Přístup po vzoru INSPIRE může být jistě využit i v jiných oblastech veřejné politiky, jeho přidané hodnota je nejvíce patrná v přeshraničních a mezioborových aplikacích.

Tento kurz se zaměřuje na možnosti INSPIRE stát se klíčovým předpokladem pro podnikové procesy v oblasti e-governmentu. To staví iniciativu INSPIRE do kontextu k dalším iniciativám a širšímu technologickému vývoji. Kurz objasňuje potenciál INSPIRE pro budoucí vývoj a program údržby. Jsou zde uvedeny příklady zahrnutí prostorových informací do procesů e-governmentu se zaměřením na mezioborovou a přeshraniční spolupráci. Školící materiály obsahují prezentace, podpůrné dokumenty a webové přednášky. Jedná se o samovzdělávací kurz.

Struktura

Kurz se skládá z následujících částí:

  1. INSPIRE & e-government
  2. INSPIRE & související politiky EU
  3. Mezioborové & přeshraniční využití INSPIRE
  4. Údržba INSPIRE
Získané dovednosti, znalosti
Po absolvování kurzu bude jeho účastník schopen: Popsat a shrnout hlavní prvky udržovacího a implementačního rámce INSPIRE včetně nedávného vývoje; identifikovat kdo je kdo při implementaci INSPIRE (skupina pro udržování a implementaci INSPIRE, skupina expertů); popsat a vysvětlit souvislost INSPIRE s programy Copernicus a GEO, Sdíleného systému informací o životním prostředí (SEIS), Evropským polohovým rámcem (EULF), Digitální agendou pro Evropu (DAE) a směrnicí PSI; určit a diskutovat hlavní příležitosti a výzvy služeb INSPIRE v rámci e-governmentu a rozpoznat a objasnit přeshraniční využitelnost služeb INSPIRE prostřednictvím případových studií a úspěšných příběhů.
Zamýšlené publikum
Seminář je zaměřen na profesionály, kteří vyžadují hlubší vhled do příležitostí iniciativy INSPIRE a chtějí využít příležitostí, které INSPIRE nabízí (např. vedoucí pracovníci MSP a veřejných institucí). Déle je materiál vhodný pro nezaměstnané, kteří hledají nové pracovní příležitosti.
Předpoklady
Předpokladem je základní znalost INSPIRE nebo absolvování kurzu “INSPIRE pro začátečníky”.
Jazyk
Angličtina
Formát
Dokumenty ve formátu PDF, prezentace, přednášky na webu. Jedná se o samovzdělávací kurz.
Očekávaná pracovní zátěž
4 hodiny