TRAINING


 

Inovativní řešení prostřednictvím cloud computingu

 

 

Zdroj
Tento školící materiál byl vytvořen v rámci projektu smeSpire v r. 2014 (http://www.smespire.eu/).
Vlastnictví
Autoři: Dirk Frigne & Frank Maes (Geosparc). Materiál je poskytován pod licencí Creative Commons Attribution Share-Alike License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt
Inovativní cloud computingová řešení mohou být cenným nástrojem pro další implementaci a přijetí INSPIRE. Tento kurs poskytne vhled do oblasti inovativních cloud computingových řešení pro infrastruktury prostorových dat (SDI). Výchozím bodem kurzu je posun směrem k otevřeným standardům, programům a otevřeným datům. Kurz zároveň popisuje inovativní architekturu pro SDI a poskytuje pro ni několik příkladů cloud computingového řešení. V rámci kurzu bude představen koncept přístupu “ekosystémů zainteresovaných stran”, který kombinuje model pro open source business se soukromými modely. 
Struktura

Kurz obsahuje následující části:

    1. Kontext (otevřené standardy, otevřený software a otevřená data)

    2. Inovativní architektura pro SDI

    3. Příklady řešení

    4. Ekosystémy různých zainteresovaných stran

    5. Závěry a obchodní model 

Získané dovednosti, znalosti

Po absolvování kurzu bude jeho účastník schopen:

   - Popsat a informovat o kontextu inovativních cloud computingových řešení

   - Definovat a objasnit inovativní cloud computingová řešení pro SDI

   - Popsat a shrnout příklady cloud computingových řešení pro SDI

   - Popsat a diskutovat ekosystémy zainteresovaných stran, např. klient, vývojář, integrátor, …

   - Definovat a diskutovat obchodní modely pro inovativní cloud computingová řešení    

Zamýšlené publikum
Seminář je zaměřen na technické a netechnické odborníky
Předpoklady
Pro tento kurs nejsou vyžadovány žádné předpoklady
Jazyk
Angličtina
Formát
Dokumenty ve formátu PDF, prezentace, přednášky na webu. Jedná se o samovzdělávací kurz. 
Očekávaná pracovní zátěž
Předpokládaná doba trvání kurzu jsou 4 hodiny