TRAINING


 

Praktické příklady, jak publikovat data jako linked data

 

 

Zdroj
Tento školící materiál byl vytvořen v rámci projektu smeSpire v r. 2014 (http://www.smespire.eu/).
Vlastnictví
Autor: Diederik Tirry – KU Leuven. Materiál je poskytován pod licencí Creative Commons Attribution Share-Alike License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt
Linked data popisují způsob zveřejňování strukturovaných dat na webu, která pak mohou být propojena s dalšími informacemi a tím pádem daleko užitečnější. Informace prezentované v této podobě jsou automaticky čitelné pro počítač a tím i vhodnější než webové stránky čitelné pro člověka. Tím je umožněno propojit a společně používat data z různých zdrojů. Sběr technologií sémantického webu (RDF, OWL, SKOS, SPARQL, atd.) poskytuje prostředí, ve kterém se aplikace mohou dotazovat na data, vyvozovat závěry prostřednictvím slovníků apod. Školení poskytuje úvod k životnímu cyklu linked dat a metadat a přináší vhled do způsobu publikování linked dat. Dále se zaměřuje používání slovníků, URI a licencování. Praktické cvičení je zaměřeno na způsob publikování dat pomocí OpenRefine.
Struktura

Kurs obsahuje následující části:

  1. Úvod do životního cyklu linked dat a metadat
  2. Publikace linked dat: konceptuální a implementační úroveň
  3. Používání slovníků
  4. URI a licencování
  5. Praktické cvičení: Publikace dat pomocí OpenRefine
Získané dovednosti, znalosti

Po absolvování kurzu bude jeho účastník schopen:

- Určit a popsat základní principy linked dat

- Používat pravidla pro publikaci linked dat

- Porozumět URI a strategiím licencování

- Porozumět používání existujících slovníků

- Vyjádřit data v RDF trojicích a nastavit propojení na další datové zdroje pomocí OpenRefine

Zamýšlené publikum
Seminář je zaměřen na technické odborníky
Předpoklady
Doporučená předchozí znalost linked dat
Jazyk
Angličtina
Formát
Prezentace a praktické ukázky
Očekávaná pracovní zátěž
Předpokládaná doba trvání kurzu je 8 hodin