TRAINING


 

Příklady transformace dat

 

Zdroj
Předchozí verze tohoto tréninkového modulu byly vytvořeny v rámci projektů NatureSDIplus, v r. 2010, (http://www.nature-sdi.eu/) a smeSpire , v r. 2013 (http://www.smespire.eu/
Autoři
Autoři: Giacomo Martirano, Fabio Vinci, Stefania Morrone (EPSILON ITALIA). Materiál je poskytován pod licencí Creative Commons Attribution Share-Alike License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
Abstrakt

Samovzdělávací kurs obsahuje příklady transformací zdrojových datových sad do formátu v souladu s technickými požadavky implementačních pravidel a technických pokynů INSPIRE.

Krok po kroku je zde vysvětleno schéma celého procesu transformace včetně analýzy zdrojové datové sady a jejího datového modelu a studia příslušných datových specifikací INSPIRE.

TKurs ukazuje využití přiřazovacích tabulek, které jsou užitečným nástrojem pro dokumentaci celého procesu mapování mezi prvky zdrojové datové sady a prvky datového modelu INSPIRE. Dále vysvětluje, jak odhalit a řešit základní problémy v oblasti shody se specifikacemi.

Celý proces transformace je prakticky vysvětlen prostřednictvím vybraného nástroje, včetně “živého” ověření mapování oproti odpovídajícímu aplikačnímu schématu INSPIRE. V závěru je předvedeno generování harmonizované datové sady ve formátu GML.

Struktura
  1. Analýza zdrojového datového modelu
  2. Identifikace a analýza cílového datového modelu
  3. Používání přiřazovacích tabulek
  4. Analýza a řešení problémů s přiřazováním
  5. Vlastní transformace
  6. Export transformovaných dat
Přínosy kurzu

Po absolvování kurzu bude jeho účastník schopen porozumět zdrojovým i cílovým datových modelům, vyplnit přiřazovací tabulku, transformovat data do harmonizované datové sady a exportovat harmonizovanou datovou sadu ve formátu GML.

Cílová skupina
Specialisté v oblasti GIS a ICT, kteří budou harmonizovat své datové sady podle specifikací INSPIRE.
Předpoklady

Základní znalost INSPIRE.

Kurz LINKVIT:Postupy pro harmonizaci dat a metadat”.

Jazyk
Angličtina
Formát
Dokumenty ve formátu PDF, prezentace, přednášky na webu. Jedná se o samovzdělávací kurz.
Předpokládaná doba trvání
2 hodiny