TRAINING


 

Základy INSPIRE síťových služeb

 

 

Zdroj
Dřívější verze tohoto vzdělávacího modulu byly vyvinuty v rámci KU Leuven letních školy, 2010-2011-2012 (KOI-VLIR) a smeSpire projektu, 2013 (http://www.smespire.eu/).
Vlastnictví
Autoří: Paul Jacxsens, KU Leuven a Anders Östman, Novogit AB. Materiál je k dispozici pod „Creative Commons Attribution Share-Alike“ licencí (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt

Směrnice INSPIRE definuje 5 typů webových služeb tzv. síťové služby, které poskytují přístup ke zdrojům prostorových dat podle paradigmatu „publikuj-hledej-najdi-spoj“ (publish-search-find-bind). Uživatelé mohou najít data podle specifických kritérií vyhledávání (nebo zeměpisných souřadnic), mohou zobrazit  samotná metadat a prostorová data a mohou si je stáhnout do vlastního počítače pro další použití. Síťové služby INSPIRE vychází ze stávajících mezinárodních normách W3C, ISO a OGC.

Modul seznamuje s koncepty World Wide Web (WWW) a se Service Oriented Architecture (SOA). Popisuje a ilustruje 5 typů síťových služeb INSPIRE (vyhledávací, prohlížecí, stahovácí, transformační a spouštěcí) (discovery, view, download, transformation and invoking). Vysvětluje vazbu na stávajících normy ISO a OGC (např. CSW, WMS a WFS), a také se zabývá INSPIRE příslušnými prováděcími pravidly včetně aspektů shody.

Výukový materiál se skládá z prezentací, podkladů a webových přednášek. Modul je samo vzdělávací.

Struktura

Tento modul obsahuje následující části:

  1. Úvod do konceptů WWW, webových služeb a SOA
  2. Odkaz na příslušné W3C a OGC standardy
  3. INSPIRE konformní metadata jako základ pro síťové služby
  4. INSPIRE síťové služby
  5. Software pro nastavení síťových služeb a testovací nástroje
  6. INSPIRE Geoportál
  7. Výkon a kapacita
Získané dovednosti, znalosti
Po tomto školení bude účastník schopen identifikovat a popsat principy a koncepty technologie webových služeb a hlavní charakteristiky webových služeb; vyjmenovat a popsat specifikace standardu OGC pro CSW (Catalogue Service for the Web), WMS (Web Map Service) a WFS (Web Feature Service), a uvést příklady pro každou z nich; identifikovat několik příkladů WMS/WFS klientů a serverů a uvést jejich příklady, určit spojení mezi INSPIRE stíťovími službami a těmito mezinárodními normami; identifikovat a popsat hlavní prvky INSPIRE konformních metadat pro služby; identifikovat a popsat hlavní prvky INSPIRE geoportálu, identifikovat a popsat výkon a kapacitu a několik testovacích nástrojů.
Zamýšlené publikum
NSPIRE zainteresované strany, které musí implementovat síťové služby INSPIRE, ale jsou v počáteční fázi těchto aktivit.
Předpoklady
Žádné specifické předpoklady pro tento modul nejsou nutné, ale je třeba mít základní znalosti o INSPIRE (Úvod do INSPIRE).
Jazyk
Angličtina
Formát
PDF documenty, prezentace, webové přednášky. Seminář zahrnuje ukázky. Tento modul je samo vzdělávací.
Očekávaná pracovní zátěž
Očekávaná pracovní zátěž je 4 hodiny.