TRAINING


 

Základy o INSPIRE datech a sdílení služeb

 

 

Zdroj
Tento vzdělávací modul byl vyvinut v rámci  smeSpire projektu v roce 2013 (http://www.smespire.eu/).
Vlastnictví
Autor: Clare Hadley, Ordnance Survey UK. Materiál je k dispozici pod „Creative Commons Attribution Share-Alike“ licencí (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt

Iniciativa INSPIRE byla zahájena Evropskou komisí v roce 2001 k posílení sdílení harmonizovaných prostorových dat a služeb mezi orgány veřejné správy s cílem napomáhat tvorbě politik životního prostředí a činností, které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí.

Tento modul se věnuje Evropským právním předpisům o přístupu k datům, jejich opětovnému použití a sdílení konkrétně Aarhuské směrnici o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí; dále se zabývá směrnicí o opakovaném použití informací veřejného sektoru a požadavky (prováděcími pravidly) směrnice INSPIRE o datech a sdílení služeb. Modul se hlouběji zaměřuje na INSPIRE, jeho nařízení o sdílení a na povinnosti poskytovatelů dat, které musí splnit, aby byli v souladu se směrnicí, dále se zabývá pokyny k tomuto nařízení; rámcovými INSPIRE dohodami a podmínkami základní a specifické licence INSPIRE; také uvádí různé příklady dobré praxe k těmto tématům.

Modul se take zabývá současným stavem sdílení dat a služeb, jestli jsou  INSPIRE právní předpisy účinné, otevřených dat, sdílení dat v prostředí služeb a managementu digitálních práv (Digital Rights), strojově čitelných licencí a evropských projektů a iniciativ, jako je EULF, ELF, ARE3NA.

Výukový materiál se skládá z prezentací, podkladů a webových přednášek. Modul je samovzdělávací.

Struktura

Tento seminář obsahuje následující moduly / částí:

1. Objasnění –  sdílení dat a služeb v EU a ve směrnici INSPIRE

2. INSPIRE implementační pravidla o datech a sdílení služeb a poradenství

3. Praktická realizace – perspektiva poskytovatelů dat

4. Nedostatky, otázky a “kam půjdeme odtud?

5. Potenciál pro vznik nových inovačních řešení

Získané dovednosti, znalosti
Po tomto školení, bude účastník schopen shrnout kontext, ve kterém byla napsána kapitola směrnice INSPIRE o datech a sdílení služeb; porozumět a vysvětlit hlavní prvky směrnice INSPIRE (cíle, principy) v kapitole o datech a sdílení služeb; definovat a shrnout hlavní požadavky nařízení INSPIRE harmonizující přístup k datům a službám; popsat a diskutovat současný stav INSPIRE dat a sdílení služeb a ilustrovat, jak podávat zprávy o dohodách o sdílení informací; popsat a diskutovat otázky týkající se provádění právních předpisů ze strany poskytovatelů dat; vysvětlit jaký mají stávající právní předpisy a jejich implementace dopad na třetí strany, a objasnit a komentovat úspěch současných právních předpisů při dosahování svých cílů
Zamýšlené publikum
Tento seminář je zaměřen na odborníky, kteří chtějí pochopit evropské právní předpisy týkající se přístupu k datům, opětovného použití a sdílení s hlavním zaměřením na požadavky směrnice INSPIRE týkajících se sdílení dat a služeb.
Předpoklady
Žádné předpoklady nejsou nutné pro tento modul. 
Jazyk
Angličtina
Formát
PDF dokumenty, prezentace, webové přednášky. Tento modul je samo vzdělávací.
Očekávaná pracovní zátěž
Očekávaná pracovní zátěž je 4 hodiny.