TAĦRIĠ


 

Il-Platform tat-taħriġ tal-smeSpire

Il-platform tat-taħriġ tal-smeSpire jinkludi fih modules li jistgħu jintużaw b’mod flessibli ħafna mill-membri tal-smeSpire. Dawn jistgħu jintużaw b’mod koerenti mal-kurrikulu tat-taħriġ vokazzjonali, li ġie żviluppat mill-smeSpire, fuq bażi ta’ serje ta’ Profili ta’ Xogħol u Proċessi ta’ Negozji, li huma relatati mal-implimentazzjonijiet tal-INSPIRE

Il-membri tal-smeSpire jistgħu:

   Isegwu l-modules li jikkorrispondu mal-linji tat-tagħlim, li ġew issuġġeriti mill-smeSpire għal tliet Profili ta’ Xogħol, li huma identifikati hawn taħt:

Espert (min imexxi) tal-INSPIRE li mhux tekniku | agħfas hawn għal aktar dettall
  • Għarfien fuq il-kunċetti u l-komponenti tal-SDI
  • Għarfien fuq il-Qafas Legali tal-INSPIRE (Direttiva, IR)
  • Għarfien fuq il-kundizzjonijiet ewlenin tal-IR
  • Għarfien jew esperjenza fil-kundizzjonijiet meħtieġa għall-moniteraġġ u għar-rappurtar tal-INSPIRE.
  • Għarfien jew esperjenza fuq l-assessjar tal-infiq/tal-profitt.
  • Għarfien fuq id-direttiva Ewropea PSI
Espert tekniku fuq l-ispatial data tal-INSPIRE | agħfas hawn għal aktar dettall
  • Esperjenza fl-iżvilupp jew fl-użu tal-geo-standards (OGC, ISO/TC 211, CEN/TC 287)
  • Għarfien dwar il-linji gwida tekniċi u l-IR, dwar il-metadata
  • Esperjenza fil-ħolqien tal-metadata tal-INSPIRE għall-ispatial data.
  • Għarfien fuq il-qafas konċettwali tal-INSPIRE, għall-immudellar tad-data.
  • Għarfien fuq il-ħtiġijiet ewlenin għall-interoperabilità tad-data.
  • Għarfien tal-IR għall-ispeċifikazzjonijiet tad-data
  • Esperjenza tat-trasformazzjoni tad-data, permezz tal-użu tal-ispeċifikazzjonijiet tal-INSPIRE (il-profil tal-UML INSPIRE/ l-iskema tal-applikazzjoni tal-GML).
  • Għarfien jew esperjenza fl-użu tal-għodod, biex wieħed ikun jista’ jivvalidita l-interoperabilità u l-ittestjar konformattiv tal-INSPIRE.
Espert fis-servizzi tekniċi tan-netwerk tal-INSPIRE | agħfas hawn għal aktar dettall
  • Esperjenza fl-iżvilupp jew fl-użu tal-geo-standards (OGC, ISO/TC 211, CEN/TC 287, W3C, OASIS)
  • Għarfien dwar il-linji gwida tekniċi u l-IR, dwar il-metadata./li>
  • Esperjenza fil-ħolqien u fil-manutenzjoni tal-metadata tal-INSPIRE, għas-servizzi tan-netwerk.
  • Għarfien dwar il-linji gwida tekniċi u l-IR, dwar is-servizzi tan-netwerk
  • Għarfien u esperjenza mas-Servizzi Orjentati tal-arkitetturi.
  • Għarfien u esperjenza mar-Riżorsi Orjentati tal-arkitetturi.
  • Għarfien u esperjenza fl-awtentikazzjoni u fil-kontroll ta’ aċċess (is-sigurtà tas-servizzi)
  • Għarfien tal-Qafas tas-SOAP, tan-Netwerk tas-Servizzi tal-INSPIRE.
  • Għarfien jew esperjenza tal-għodod, sabiex wieħed ikun jista’ jivvalidita l-interoperabilità u l-ittestjar konformattiv tal-INSPIRE.
  • Għarfien jew esperjenza b’teknoloġiji innovattivi (sensor web enablement, augmented reality, VGI, semantic web of linked data…)

  Kull persuna għandha toħloq u taddatta l-passaġġi ta’ tagħlim għaliha nnifisha, sabiex b’hekk tkun tista’ tavvanza aktar fil-ħiliet u fl-għarfien tagħha, u tkun tista’ tagħżel il-modules fil-listi t’hawn taħt.


Għadek m’intix membru? Ingħaqad man-Netwerk tal-smeSpire sabiex tkun tista’ taċċessa l-modules tat-taħriġ. Int diġà membru ta’ dan in-netwerk? Idħol fil-platform tal-eLearning. Tgħallem kif taċċessa l-materjal tat-taħriġ.
INGĦAQAD MAL-SMESPIRE AĊĊESS GĦAT-TAĦRIĠ IL-MANWAL (bl-Ingliż)

 

Il-Passaġġi tat-tagħlim għall-smeSpire

Kull module li hemm fil-platform, għandu sett ta’ metadata, li jgħin lil min ħa jużah biex jagħżel/jibni l-aħjar passaġġ ta’ tagħlim. Filwaqt li l-korsijiet huma mogħtija bl-Ingliż, il-metadata hi disponibbli fil-Malti a.
Aktar modules li bħalissa qegħdin jiġu żviluppati, se jkunu disponibbli dalwaqt. Sabiex tibqa’ aġġornat/a, issieħeb fl-ittraħbar tagħna! 

Ikklikkja fuq l-isem tal-module biex tkun tista’ taċċessa l-metadata.


L-isem tal-module Espert (min imexxi) tal-INSPIRE li mhux tekniku. Espert tekniku tal-ispatial data tal-INSPIRE. Espert tekniku tas-servizzi tan-netwerk tal-INSPIRE.
   
malteseIntroduzzjoni għall-INSPIRE
   
englishINSPIRE avvanzat
   
englishIntroduzzjoni għall-infiq/għall-profitt tal-INSPIRE u opportunitajiet possibbli
   
englishIntroduzzjoni bażika u ġenerika tat-Tendenzi Teknoloġiċi tal-Geospatial u opportunitajiet/benefiċċji li għandhom potenzjal għas-suq tal-geo-ICT
   
englishInformazzjoni bażika tal-INSPIRE u t-tixrid tas-servizz.
   
englishSpeċifikazzjonijiet bażiċi tad-data tal-INSPIRE
   
englishINSPIRE Data Specifications advanced
   
englishProċeduri għall-armonizzazzjoni tad-data u tal-metadata.
   
englishIl-validità tal-Metadata u tad-Data għall-INSPIRE
   
englishEżempji tat-Trasformazzjoni tad-Data
   
englishTaħriġ prattiku: Kif tippubblika data bħala linked data
   
englishIntroduzzjoni għas-Sensor Web Enablment
   
englishIntroduzzjoni għall-Proċess tal-Immudellar tan-Negozju (BPMN)
   
englishAspetti bażiċi tas-servizzi tan-netwerk tal-INSPIRE
   
englishIs-servizzi tan-netwerk tal-INSPIRE b’mod avvanzat
   
englishSoluzzjonijiet innovattivi fuq Cloud Computing
   
englishIntroduction to Linked Data