MOKYMAI


 

smeSpire mokymų platforma

smeSpire mokymų platforma susideda iš modulių, kuriuos smeSpire tinklo nariai gali labai lanksčiai naudoti pagal smeSpire sukurtą profesinio mokymo programą. Programa yra pagrįsta keletu Darbų profilių ir Verslo procesais, susijusiais su INSPIRE diegimu.

smeSpire tinklo nariai gali:

  Peržiūrėti modulius, pagal smeSpire siūlomus tris žemiau išvardintus skirtingus darbų profilius:

INSPIRE netechniniam specialistui (vadovui) | detaliau
 • Žinios apie erdvinės informacijos infrastruktūros sąvokas ir komponentus
 • Žinios apie INSPIRE teisinę sistemą (direktyva, įgyvendinimo taisyklės)
 • Žinios apie įgyvendinimo taisyklių pagrindinius reikalavimus
 • INSPIRE stebėsenos ir ataskaitų rengimo reikalavimų žinios arba patirtis
 • Kaštų/naudos vertinimo žinios arba patirtis
 • Žinios apie Europos viešojo sektoriaus informacijos (PSI) direktyvą
INSPIRE erdvinių duomenų techniniam specialistui | detaliau
 • Geo-standartų (OGC, ISO/TC 211, CEN/TC 287) kūrimo ar naudojimo patirtis
 • Metaduomenų įgyvendinimo taisyklių ir techninių gairių žinios
 • Patirtis kuriant erdvinių duomenų INSPIRE metaduomenis
 • Žinios apie INSPIRE duomenų modeliavimo koncepciją
 • Žinios apie pagrindinius reikalavimus duomenų funkciniam suderinamumui
 • Žinios apie įgyvendinimo taisykles duomenų specifikacijoms
 • Patirtis transformuojant duomenis pagal INSPIRE duomenų specifikacijas (UML INSPIRE profilis/GML taikomoji schema)
 • Funkcinio suderinamumo validavimo įrankių ir INSPIRE atitikties testavimo žinios arba patirtis
INSPIRE tinklo paslaugų techniniam specialistui | detaliau
 • Geo-standartų (OGC, ISO/TC 211, CEN/TC 287, W3C, OASIS) kūrimo ar naudojimo patirtis
 • Metaduomenų įgyvendinimo taisyklių ir techninių gairių žinios
 • Patirtis kuriant ir prižiūrint INSPIRE metaduomenis tinklo paslaugoms
 • Tinklo paslaugų įgyvendinimo taisyklių ir techninių gairių žinios
 • Į paslaugas orientuotos architektūros žinios arba patirtis
 • Į išteklius orientuotos architektūros žinios arba patirtis
 • Autentifikavimo ir priėjimo kontrolės (paslaugų apsauga) žinios arba patirtis
 • Žinios apie INSPIRE tinklo paslaugų SOAP struktūrą
 • Funkcinio suderinamumo validavimo įrankių ir INSPIRE atitikties testavimo žinios arba patirtis
 • Inovatyvių technologijų (jutiklių tinklas, papildyta tikrovė, savanoriška geografinė informacija (VGI), semantiniai susietųjų duomenų tinklai ir pan.) žinios ir patirtis

   Susidarykite savo mokymo seką ir užpildykite žinių ir įgūdžių spragas, pasirinkę žemiau išvardintus modulius.


Dar nesate tinklo narys? Prisijunkite prie smeSpire tinklo ir galėsite naudotis mokymo moduliais. Esate tinklo narys? Prisijunkite prie e-mokymo platformos. Sužinokite, kaip pasiekti mokymų medžiagą
PRISIJUNKITE PASIEKTI MOKYMUS VARTOTOJO VADOVAS (anglų kalba)

 

smeSpire mokymo sekos

Kiekvienas platformoje esantis modulis turi metaduomenų rinkinį, kuris vartotojui padeda pasirinkti/susidaryti mokymo seką.Kursų medžiaga pateikta anglų kalba, tačiau metaduomenys yra lietuvių kalba.
Greitai bus pateikta daugiau mokymų modulių, kurie šiuo metu yra kuriami. Sekite mūsų naujienas! 

Pasirinkę modulį, galite peržiūrėti jo metaduomenis lietuvių kalba.


Modulio pavadinimas INSPIRE netechninis specialistas (vadovas) INSPIRE erdvinių duomenų techninis specialistas INSPIRE tinklo paslaugų techninis specialistas
   
englishĮvadas į INSPIRE
   
englishINSPIRE pažengusiems
   
englishĮvadas apie INSPIRE kaštus, naudą ir galimybes
   
english Technologinių geoerdvinių tendencijų ir potencialių galimybių/naudos įvadinė apžvalga geo-IRT rinkai
   
englishINSPIRE keitimosi duomenimis ir paslaugomis pagrindai
   
englishINSPIRE duomenų specifikacijų pagrindai
   
englishINSPIRE Data Specifications advanced
   
englishDuomenų ir metaduomenų harmonizavimo procedūros
   
englishDuomenų ir metaduomenų validavimas (validation) pagal INSPIRE
   
englishDuomenų transformavimo pavyzdžiai
   
englishPraktiniai mokymai: Kaip publikuoti susietus duomenis
   
englishĮvadas į jutiklių tinklą (Sensor Web Enablement)
   
englishĮvadas į verslo procesų modeliavimą naudojant BPMN
   
englishINSPIRE tinklo paslaugų pagrindai
   
englishINSPIRE tinklo paslaugos pažengusiems
   
englishInovaciniai debesų kompiuterijos sprendimai
   
englishIntroduction to Linked Data