TRAINING


 

Úvod do INSPIRE

 

 

Zdroj
Dřívější verze tohoto vzdělávacího modulu byly vytvořeny v rámci projektu VESTA-GIS v roce 2009 (http://www.vesta-gis.eu/), projektu Nature-SDIplus v roce 2010 http://www.nature-sdi.eu/) a v rámci programu o vzdělávacích službách (EduServ) z EuroSDR v roce 2010 a 2011 (http://www.eurosdr.net).
Vlastnictví
Autor: Danny Vandenbroucke, KU Leuven. Materiál je k dispozici pod „Creative Commons Attribution Share-Alike“ licencí (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt

Iniciativa INSPIRE byla zahájena Evropskou komisí v roce 2001 k posílení sdílení harmonizovaných prostorových dat a služeb mezi orgány veřejné správy s cílem napomáhat tvorbě politik životního prostředí a činností, které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí. Směrnice INSPIRE vstoupila v platnost v květnu 2007. Členské státy transponovaly směrnici do vnitrostátních právních předpisů a začaly realizovat INSPIRE komponenty: nastavení koordinační struktury, harmonizace prostorových dat, rozvoj síťových služeb pro přístup k datům, udržování metadat prostorových dat a služeb, a zavedení opatření ke zlepšení sdílení údajů a služeb.

Tento modul se zabývá hlavními prvky směrnice INSPIRE: její kontext a pozadí, rozsah a hlavní kapitoly této směrnice, přehled souvisejících prováděcích pravidel, soulad prostorových dat a služeb, a potenciál pro nová inovační řešení na bázi INSPIRE. Modul také věnuje pozornost vztahu mezi INSPIRE a dalšími směrnicemi, jako jsou směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (PSI) a směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.

 Výukový materiál se skládá z prezentací, podkladů a webových přednášek. Modul je samo vzdělávací. 

Struktura

Tento seminář obsahuje následující části:
1. Využití geografických informací v pracovních procesech a tvorbě politik: klíčové výzvy
2. Prostorové datové infrastruktury (Spatial Data Infrastructures ) s cílem usnadnit přístup a sdílení dat
3. Přehled směrnice INSPIRE
4. Prováděcí pravidla
5. Soulad dat a služeb
6. Potenciál pro vznik nových inovačních řešení

Získané dovednosti, znalosti

Po tomto semináři, bude účastník schopen shrnout hlavní problémy přístupu a sdílení  prostorových dat; pochopit a vysvětlit koncepce a hlavní prvky infrastruktury prostorových dat (SDI), definovat a shrnout hlavní kapitoly směrnice INSPIRE, rozpoznat a klasifikovat kdo je kdo v INSPIRE a jeho nejdůležitějších zainteresované strany (stakeholders); definovat a diskutovat o různých prováděcích pravidel (metadata, datové specifikace, síťové služby, sdílení dat a služeb, monitoring a reporting) a technických pokynech; uvést a ilustrovat nejvíce pokročilé SDI v Evropě a nejlepší řešení (best practices), a popsat a diskutovat příležitosti různých odvětví přispět k rozvoji, údržbě a využívání INSPIRE. 

Zamýšlené publikum
Tento seminář je zaměřen na odborníky, kteří hledají přehled o iniciativě INSPIRE (např. manažeři malých a středních podniků a veřejných orgánů). Také nezaměstnaní lidé, kteří hledají nové pracovní příležitosti.
Předpoklady
Žádné předpoklady nejsou nutné pro tento modul.
Jazyk
Angličtina
Formát
PDF dokumenty, prezentace, webové přednášky. Tento modul je samo vzdělávací.
Očekávaná pracovní zátěž
Očekávaná pracovní zátěž je 4 hodiny.