TRAINING


 

Základy datových specifikací INSPIRE

 

 

Zdroj
Dřívější verze tohoto vzdělávacího modulu byly vyvinuty v rámci “EnviSDI Summer School on SDI for environmental datasets” v roce 2010 a 2011.
Vlastnictví
Autor: Diederik Tirry, KU Leuven. Materiál je k dispozici pod “Creative Commons Attribution Share-Alike” licencí (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Abstrakt

Jedním z hlavních cílů INSPIRE je vytvořit harmonizované soubory prostorových dat, které lze bez problémů použít v přeshraničních aplikacích. Za účelem dosažení tohoto cíle je nutné, aby byla témata, zahrnutá v iniciativě INSPIRE, definovaná stejně. Postup byl dohodnut mezi všemi zúčastněnými stranami INSPIRE na základě řady mezinárodních norem tj. ISO 19100 série norem pro geomatiku. Tento společný přístup by měl zaručit, že prostorová data z různých témat jsou definována a popsána stejným způsobem, a proto je lze snadno sdíleny a použít pro různé účely. V případě potřeby stávající prostorová data by mohla / by měla být převedena dle těchto dohodnutých specifikací pro použití v přeshraničním kontextu.

Tento modul popisuje rozsah a cíle datových specifikací INSPIRE. Modul detailně popisuje obecný koncepční model, který je založen na sérii norem ISO 19100 a poskytuje příklady diagramů UML tříd pro některá data z témat INSPIRE. Dále jsou diskutovány různé typy metadat pro soubory prostorových dat a obecná pravidel o transformaci stávajících datových sad do INSPIRE konformních datových sad. 

Struktura

Tento modul obsahuje následující části:

1. Rozsah a cíle INSPIRE datových specifikací

2. Rámec modelování datových specifikací INSPIRE

3. Vývoj INSPIRE datových specifikací

4. Pochopení prováděcích pravidel a pokynů

5. Transformace dat na INSPIRE data

6. Doporučené postupy pro transformaci dat 

Získané dovednosti, znalosti
Po tomto školení bude účastník schopen vysvětlit, proč INSPIRE vyžaduje datové specifikace (interoperabilita); identifikovat hlavní prvky architektury INSPIRE; vysvětlit proces vývoje INSPIRE datových specifikací; pochopit základní prvky rámce modelování INSPIRE (obecný koncepční model); vysvětlit, jak byly modelovány datové specifikace; číst a rozumět technickým pokynům včetně diagramů UML tříd; identifikovat a popsat různé úrovně metadat (objevení, hodnocení, použití); pochopit proces transformace dat a začít používat nástroje pro transformaci dat do INSPIRE kompatibilních dat.
Zamýšlené publikum
Tento seminář se zaměřuje na odborníky v geoinformatice (GI), odborníky na informační a komunikační technologie (ICT) a manažery, kteří potřebují pochopit proces transformace dat v souladu s požadavky směrnice INSPIRE a prováděcími pravidly.
Předpoklady
Předchozí znalosti: žádné explicitní předpoklady nejsou povinné. Nicméně účastníci by měli mít základní znalosti o směrnici INSPIRE nebo infrastruktuře prostorových dat. (Úvod do INSPIRE)
Jazyk
Angličtina
Formát
PDF dokumenty, prezentace, webové přednášky. Tento modul je samo vzdělávací.
Očekávaná pracovní zátěž
Očekávaná pracovní zátěž je 4 hodiny.