ОБУЧЕНИЕ


 

smeSpire платформа за обучение

smeSpire платформата за обучение съдържа модули, които могат да се използват от членовете на мрежата smeSpire и осигурява професионални курсове за обучение, разработени в рамките на проект smeSpire, съобразени с различни бизнес процеси и професионална реализация свързани с прилагането на Директивата INSPIRE

Членовете на мрежата smeSpire могат да:

Изберат съответния модул за обучение съгласно професионалните профили, предложени от проект smeSpire, идентифицирани по-долу:

INSPIRE нетехнически експерт (управление на директивата) | за повече информация
 • Познаване на концепцията и компонентите на пространствена инфраструктура
 • Познаване на законодателството на INSPIRE (Директива, Правила за прилагане)
 • Познаване на основните изисквания на правилата за прилагане
 • Познаване или опит с изискванията за мониторинг и докладване на INSPIRE
 • Познаване или опит с оценка на разходите/ползите
 • Познаване на Директива 2003/98/ЕO относно повторната употреба на информацията в обществения сектор
INSPIRE технически експерт (пространствени данни) | за повече информация
 • Опит с разработване или използване на гео-стандарти (OGC, ISO/TC 211, CEN/TC 287)
 • Познаване на правилата за прилагане и техническите ръководства за метаданни
 • Опит в създаването на INSPIRE метаданни за пространствени данни
 • Познаване на концептуалната схема на INSPIRE за моделиране на данни
 • Познаване на основните изисквания за оперативна съвместимост на данни
 • Познаване на правилата за прилагане за спецификациите на данни
 • Опит с трансформиране на данни чрез използване на INSPIRE спецификациите за данни (UML INSPIRE профил/GML приложна схема)
 • Познаване или опит със средставата за валидиране и тестване на оперативна съвместимост на INSPIRE
INSPIRE технически експерт (мрежови услуги) | за повече информация
 • Опит с разработване или използване на гео-стандарти (OGC, ISO/TC 211, CEN/TC 287, W3C, OASIS)
 • Познаване на правилата за прилагане и техническите ръководства за метаданни
 • Опит в създаване и поддържане на INSPIRE метаданни за мрежови услуги
 • Познаване на правилата за прилагане и техническите ръководства за мрежови услуги
 • Познаване или опит с ориентирани към услуги архитектури
 • Познаване или опит с ориентирани към ресурси архитектури
 • Познаване или опит с идентификация и контрол на достъп (услуги за сигурност)
 • Познаване на INSPIRE архитектура SOAP за мрежови услуги
 • Познаване или опит със средствата за валидиране и тестване на оперативна съвместимост на INSPIRE
 • Познаване или опит с иновационни технологии (уеб сензорно наблюдение, VGI, семантични мрежи от свързани данни …)

   Изграждане на собствена програма за обучение за подобряване на знанията и опита чрез избор на модули от списъка по-долу.


Все още не сте член? Присъединете се към мрежата smeSpire, за да имате достъп до модулите за обучение Вече сте член на Мрежата? Регистрирайте се в електронната платформа. Научете как да използвате материалите за обучение
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ SMESPIRE ДОСТЪП ДО ОБУЧЕНИЕТО ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО (Английски език)

 

smeSpire курсове

Всеки модул от платформата за обучение е описан така, че да помага на потребителите лесно да избират подходящите за тях курсове.Курсовете са на английски език, но описанието е на български език.
Допълнителните модули, които са в процес на разработка ще бъдат достъпни скоро.
Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация!  

Изберете модула с описание на български език.


Име на модул INSPIRE нетехнически експерт (управление на директивата) INSPIRE технически експерт (пространствени данни) INSPIRE технически експерт (мрежови услуги)
   
englishВъведение в INSPIRE
   
englishINSPIRE за напреднали
   
englishВъведение в разходите/ползите на INSPIRE & бъдещи възможности
   
english Въведение в технологичните геопространствени тенденции и потенциални възможности/ползи за Гео-ИКТ пазара
   
englishОснови на INSPIRE данни и обмен на услуги
   
englishОснови на INSPIRE спецификациите за данни
   
englishINSPIRE Data Specifications advanced
   
englishПроцедури за хармонизиране на данни и метаданни
   
englishВалидиране на INSPIRE метаданни и данни
   
englishПримери за трансформация на данни
   
englishПрактическо обучение: Как се публикуват данни като свързани данни
   
englishВъведение в сензор уеб
   
englishВъведение в моделиране на бизнес процеси
   
englishОснови на INSPIRE мрежови услуги
   
englishINSPIRE мрежови услуги за напреднали
   
englishИновационни решения за облачни изчисления
   
englishIntroduction to Linked Data